مطالب توسط

معرفی استارتاپ های فعال در حوزه‌ی سلامت روان

هوش مصنوعی در سال‌های اخیر با ورود به حوزه‌های مختلف درمانی کمک‌ شایانی در جهت رشد و پیشرفت آنها نموده‌است. این فناوری در حوزه بهداشت و درمان توانسته به عنوان یک ابزار کمک‌تشخیصی در کنار انسان قرار گیرد و یا در موارد محدودی حتی عملکردی بهتر از او داشته باشد. برای مثال ابزارهای کمک‌تشخیصی تومورهای […]